Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - usluga "Sa pozorištem na ti"

28. oktobar 2019

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - usluge restorana za festival i redovne programe

27. februar 2019

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - usluge smeštaja za redovne programe

27. februar 2019

Nabavka dobara – podne obloge sa ugradnjom i jasenov parket

26. februar 2019

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – usluga hotelskog smeštaja u Nišu za potrebe festivala

22. februar 2019

Nabavka dobara – svetlosni pult, reflektori, tonske digitalne miksete, zvučne kutije, mikrofoni i druga oprema – Partija 2

30. avgust 2018

Nabavka dobara – svetlosni pult, reflektori, tonske digitalne miksete, zvučne kutije, mikrofoni i druga oprema

27. jul 2018

Radovi na sređivanju prostora ispod pozornice Narodnog pozorišta Niš

28. jun 2018

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku – Usluga štampe

28. april 2015

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku – Usluga prevoza u zemlji i inostranstvu

20. april 2015

Konkursna dokumentacija za javnu nabavke dobra: nabavke stolarske mašine

12. avgust 2014

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – usluge štampanja za potrebe Narodnog pozorišta u Nišu

11. mart 2014
Scroll