Zgrada Narodnog pozorišta, na Sinđelićevom trgu, izgrađena je je 1939. za Pozorište Moravske Banovine. Inicijativu za izgradnju nove zgrade pozorišta dao je Marko Novaković, tadašnji ban Moravske banovine. Projekat završen na 50. godišnjicu osnivanja pozorišta Sinđelić izradio je niški arhitekta ruskog porekla Vsevolod Tatarinov. Kamen temeljac postavljen je 27. Juna 1937, a pozorište je otvoreno 1. Januara 1939. Pozorišnim komadom Zidanje Ravanice Milorada Šapčanina.

Zgrada je impozantan objekat dimenzija 54 x 34 m, projektovan u duhu moderne. Glavni ulaz sa polukružnim stepeništem i natkrivenim podestom ispod balkona na spratu , koji drže četiri stuba, orjentisan je ka svečanom platou na proširenju trga prema ul. Vožda Karađorđa. Pomoćni i tehnički ulazi su sa istočne i zapadne strane. Sa zadnje, južne strane pozorišta, nalazi se široka rampa za unošenje kulisa.

Pozorište ima salu u obliku amfiteatra sa 390 sedišta u parteru, na spratu balkon sa 156 sedišta i četiri lože sa po šest sedišta na nivou bine (dve sa leve, dve sa desne strane) i dve na spratu, dva centralna foajea u parteru i na spratu sa pretprostorima i garderobama. Ispred velike, pokretne bine dimenzija 14 x 10 m, sa nadvišenjem za dizanje kulisa, koja je izvedena po tehnološkom projektu inž. Velje Jovanovića, tehničkog šefa Narodnog pozorišta u Beogradu, nalazi se udubljenje za orkestar, iza njega druga bina (tehnička), iza koje je sala za kulise sa direktnim izlazom ka rampi.

Zgrada Narodnog pozorišta dograđena je 1946. po projektu niškog arhitekte ruskog porekla Aleksandra Medevedeva. Iznad postojećih garderoba u prizemlju, sa obe bočne strane pozorišta, dograđen je sprat sa prostorijama za odlaganje pozorišnih kostima, a nad prostorom zadnje bine nalazi se prostorija za probe, klub, čitaonica i slikarnica. Dogradnja iz 1946. izvršena je u duhu osnovnog projekta. Dogradnja iz 1946. izvršena je u duhu osnovnog projekta. Kasnijim adaptacijama (2007) vršena su samo enterijerska i tehnološka poboljšanja.

Scroll