Narodno pozorište Niš poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se aktivno uključe i daju doprinos u razmatranju Predloga da Festival drame i pozorišta balkanskog kulturnog prostora  „Teatar na raskršću“ dobije status manifestacije u oblasti kulture od značaja za grad Niš.

Javna rasprava o Predlogu biće sprovedena 21. septembra u sali Narodnog pozorišta Niš, sa početkom u 12 časova.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari mogu se dostaviti prilikom učešća na javnoj raspravi u pisanoj formi ili poštom na adresu Sinđelićev trg bb, 18000 Niš, Srbija.

Po okončanju javne rasprave Narodno pozorište Niš će razmotriti sve prispele primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu koji će objaviti na internet stranici Narodnog pozorišta Niš.

Festival drame i pozorišta „Teatar na raskršću“ je manifestacija međunarodnog karaktera, jednogodišnje pozorišne produkcije, koja obuhvata pozorišta iz trinaest država balkanskog kulturnog prostora(Srbija, Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Rumunija, Crna Gora, Severna Makedonija, Grčka, Albanija, Bugarska, Turska) i ima takmičarski karakter.

Kao jedini pozorišni festival koji na jednom mestu želi da okupi pozorišnu umetnost balkanskog kulturnog prostora, „Teatar na raskršću“ ima za cilj afirmaciju sličnosti i razlika kulturnog identiteta država i naroda koji dele isti prostor, države Srbije i grada Niša kao mesta raskršća evropskih i svetskih puteva,  jačanje međunarodne kulturne razmene, promovisanje pozorišne umetnosti i stvaralaca, razmene ideja i pozorišnih praksi, i posvećen je izazovima i perspektivama savremenog pozorišta.


Scroll