Народно позориште Ниш позива заинтересоване грађане, као и стручну јавност да се активно укључе и дају допринос у разматрању Предлога да Фестивал драме и позоришта балканског културног простора  „Театар на раскршћу“ добије статус манифестације у области културе од значаја за град Ниш.

Јавна расправа о Предлогу биће спроведена 21. септембра у сали Народног позоришта Ниш, са почетком у 12 часова.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари могу се доставити приликом учешћа на јавној расправи у писаној форми или поштом на адресу Синђелићев трг бб, 18000 Ниш, Србија.

По окончању јавне расправе Народно позориште Ниш ће размотрити све приспеле примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу који ће објавити на интернет страници Народног позоришта Ниш.

Фестивал драме и позоришта „Театар на раскршћу“ је манифестација међународног карактера, једногодишње позоришне продукције, која обухвата позоришта из тринаест држава балканског културног простора(Србија, Италија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Мађарска, Румунија, Црна Гора, Северна Македонија, Грчка, Албанија, Бугарска, Турска) и има такмичарски карактер.

Као једини позоришни фестивал који на једном месту жели да окупи позоришну уметност балканског културног простора, „Театар на раскршћу“ има за циљ афирмацију сличности и разлика културног идентитета држава и народа који деле исти простор, државе Србије и града Ниша као места раскршћа европских и светских путева,  јачање међународне културне размене, промовисање позоришне уметности и стваралаца, размене идеја и позоришних пракси, и посвећен је изазовима и перспективама савременог позоришта.


Scroll