30. август 2018
Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне кутије, микрофони и друга опрема – Партија 2
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација Позорише II партија
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом Уговору

27. јул 2018
Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне кутије, микрофони и друга опрема
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација Позорише II партија
Одлука о додели Уговора

28. јун 2018
Радови на сређивању простора испод позорнице Народног позоришта Ниш
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом Уговору

28. јун 2018
Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне кутије, микрофони и друга опрема
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измене и допуне
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питање и одговор
Одлука о додели Уговора-обустави поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке
Обавештење о закљученом Уговору

28.април 2015
Конкурсна документација за јавну набавку – Услуга штампе
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

20.април 2015
Конкурсна документација за јавну набавку – Услуга превоза у земљи и иностранству
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
06. мај 2015 – Обавештење о закљученом уговору

08.септембар 2014
Конкурсна документација за јавну набавку столарске машине 05/2014
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
13. октобар 2014. – Обавештење о закљученом Уговору за јавну набавку столарске машине

12.август 2014
Конкурсна документација за јавну набавке добра: набавке столарске машине
Конкурсна документација
Позив за доношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке

29.април 2014
Конкурсна документација за јавну набавку – Услуге осигурања имовине и запослених.
Конкурсна документација (pdf)
Позив за достављање понуда(pdf)
Измена конкурсне документације (pdf)
Обавештење о продужетку рока (pdf)
Одговор на питање (pdf)
28. мај 2014. – Обавештење о закљученом уговору услуге осигурања имовине и запослених

08. април 2014.
Конкурсна документација за јавну набавку – Услуге превоза у земљи и ностранству.
Конкурсна документација (pdf)
Потврда о преузимању конкурсне документације (pdf)
Позив за достављање понуда (pdf)
15. мај 2014. – Обавештење о закљученом уговору услуге превоза у земљи и иностранству

11. март 2014.
Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – услуге штампања за потребе Народног позоришта у Нишу.
Конкурсна документација (pdf)
Потврда о преузимању конкурсне документације (pdf)
Позив за достављање понуда (pdf)
11. април 2014. – Обавештење о закљученом уговору услуге штампе