U utorak, 4. juna sa početkom u 20 sati, na sceni niškog pozorišta gostuje pozorište iz Kragujevca sa predstavom „NEGRI ili Ljubav ko sočelovekom svojim“ po tekstu Joakima Vujića, u režiji Anđelke Nikolić.
U predstavi igraju Nikola Milojević, Ivan Vidosavljević, Petar Lukić, Nenad Vulović, Zdravko Maletić, Čedomir Štajn, Isidora Rajković i Dušan Stanikić.
Ovaj komad napisan 1821. godine, izvodi se prvi put. Možda su Joakimovim saljudima teme kolonijalizma, imperijalizma i ropstva, bile daleke i apstraktne: sam termin, negri, autor objašnjava čitaocima, kao da ga zapravo uvodi u srpski jezik.
„Danas je, međutim jasno da kompleksni odnosi Istoka i Zapada (eufemizam za dugu istoriju tlačenja, licemerje i straha) itekako utiču na život svakog stanovnika planete. Mada kažu da je ropstvo iskorenjena pojava, još uvek viđamo odnose zasnovane na eksploataciji i represiji, ili čak aktivno učestvujemo u njima: u svojoj državi, na radnim mestima (u pozorištima kao i u fabrikama), najzad u porodicima, osnovnim ćelijama patrijarhalnog društva“… A. Nikolić
„Negri ili ljubav ko sočelovekom svojim“ Joakima Vujića osim što predstavlja kulturološku vrednost, lako komunicira sa gledalištem, jer progovara o eksploataciji kao pojavi koja nas se danas jednako tiče.
Zanimljivo bi bilo znati, kako se u toj polarizaciji između kolonijalizatorske Evrope i potlačenog Trećeg sveta pozicionirao
Srbin Joakim Vujić pre dva veka? A kako mi danas?


Scroll