PRATEĆI PROGRAM

FESTIVALA „TEATAR NA RASKRŠĆU”

 

 

PONEDELJAK, 11. mart

12:00 Promocija izdanja Narodnog pozorišta u Nišu

„Misija dostojna poštovanja“

– Narodno pozorište Niš 1988 – 2017. –

autora Slobodana Krstića

 

O knjizi govore:

Spasoje Ž. Milovanović, direktor Pozorišta,

Branislav Miltojević, recenzent, publicista, multimedijalni stvaralac,

Aleksandar Mihailović, glumac,

Dejan Petković, teatrolog, član Saveta Festivala “Teatar na raskršću”,

Velibor Petković, književnik i novinar

Slobodan Krstić, autor knjige, novinar, publicista i pozorišni hroničar

 

 

UTORAK, 12. mart

18:00 Izdavačka kuća Clio i priča o jednoj ediciji

„Ars scena na raskršću”

 

O ediciji govore:

Nebojša Bradić, urednik edicije

Zoran Hamović, glavni urednik

Goran Marković, reditelj

Aleksandar Milosavljević, pozorišni kritičar i teatrolog

 

 

SREDA, 13. mart

17:00 Promocija monografije, autorke Tatjane Nježić

„Milena Dravić – više od umetnosti”

O knjizi govore:

Tatjana Nježić, autorka 

Aleksandar Milosavljević, pozorišni kritičar i teatrolog

 

 

ČETVRTAK, 14. mart

18:00 Promocija časopisa o pozorišnoj umetnosti u regionu

Ludus, glavna i odgovorna urednica Tatjana Nježić,

Scena, glavni i odgovorni urednici Miloš Latinović  i Aleksandar Milosavljević,

Croation ITI Centar, Časopisi o izvođačkim umetnostima

Željka Turčinović, predsednica Hrvatskog ITI centra

 

 

PETAK, 15. mart

18:00 Promocija knjige

„Uvod u primijenjeno kazalište“, autor Darko Lukić

O knjizi govore:

Darko Lukić, autor,

Aleksandar Milosavljević, kritičar

Spasoje Ž. Milovanović, teatrolog

 

 

SUBOTA, 16. mart

10:00 – 17:00   Sala New City Hotel

TRIBINA

„Teatri Balkana-Saradnja na raskršću“

Moderatori: Nebojša Bradić, reditelj i Aleksandar Milosavljević, pozorišni kritičar i teatrolog

 

 

18:00 Promocija izdanja Fakulteta dramskih umetnosti Beograd

„Umetnost i kultura otpora”, autorka Milena  Dragičević Šešić

„Muzičko pozorište kao umetnička sinteza”, autor Svetozar Rapajić

O knjigama govore:

Svetozar Rapajić, prof. emeritus FDU, Beograd

dr Ivan Medenica, red. Prof. FDU, Beograd 

dr Predrag Cvetičanin, doc. Fakulteta umetnosti Niš

 

 

NEDELJA, 17. mart

10:00 – 14:00 Sala New City Hotel

TRIBINA

„Teatri Balkana-Saradnja na raskršću“

Moderatori: Nebojša Bradić, reditelj i Aleksandar Milosavljević, pozorišni kritičar i teatrolog

 

 

18:00 Promocija HARTEFAKTOVOG konkursa za savremenu dramu –  javno čitanje drame „O(p)stanak” sa konkursa za 2018.

Hartefaktov konkurs je prepoznatljiv u stručnoj ali i široj kulturnoj javnosti, čemu u prilog ide činjenica da su brojni nagrađivani tekstovi kasnije osvojili i vodeće regionalne festivalske nagrade i afirmisali njegove autore i autorke u vodeće pozorišne ljude regiona. Dramski komad „O(p)stanak, koji potpisuju dve autorke, Mina Ćirić i Jasmina Večanski, čitaće Kristina Tomić, Martina Kitanović i Stefan Mladenović, a čitanje režira pozorišni reditelj Andrej Nosov.

 

 

PONEDELJAK, 18. mart

18:00 Promocija knjige

„Anegdote i crtice iz pozorišnog život”, autor Milovan Zdravković

Izdavači: FESTIVAL MONODRAME I PANTOMIME i BELMEDIJA

O knjizi govore:

Milovan Zdravković, dr dramskih umetnosti, autor knjige

Spasoje Ž. Milovanović, teatrolog

Aleksandar Gaon, ispred izdavača

Miroljub Nedović, glumac

Ivana Nedović, glumica

 

 

Prateći program održava se u gornjem foajeu Pozorišta

Organizator zadržava pravo izmene programa

 


 

Tribina
Teatri Balkana – Saradnja na raskršću

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na Tribinu „Teatri Balkana – Saradnja na raskršću“ koja će, u organizaciji Narodnog pozorišta Niš, biti održana 16. i 17. III 2019. u okviru prvog međunarodnog festivala Teatar na raskršću.
Uvereni smo da će Tribina, zahvaljujući izlaganjima teatarskih stvaralaca, teatrologa i pozorišnih stručnjaka, ali i konstruktivnim suočavanjem mišljenja i stavova učesnika, ukazati na konkretne tačke mogućih saradnji teatara i pozorišnih stvaralaca sa širokog prostora omeđenog balkanskim povesnim uticajima, ali i u kontekstu recentnih okolnosti koje u najširoj javnosti češće bivaju percipirane kao faktori razdvajanja, a ređe se uočavaju kao kohezioni elementi.
Budući da teatar uvek postavlja pitanja vlastitom vremenu, a to čini u konkretnim prostornim koordinatama, verujemo da će ova Tribina omogućiti da budu uspostavljene realne mogućnosti različitih oblika saradnje, baš kao i razmenu relevantnih informacija, a sa ciljem da se čuju pitanja koja se tiču teatarske publike na mnogo širem prostoru od onog kojem se naša pojedinačna pozorišta trenutno obraćaju.
U isto vreme, sigurni smo i da će ova, a nadamo se i buduće niške tribine, ne samo doprineti plodnijoj saradnji i da će intenzivirati kreativne kontakte teatara i stvaralaca koji svako raskršće prepoznaju kao izazov, nego će i doprineti još boljem profilisanju našeg festivala.
Potencijalne oblike saradnje prepoznajemo na različitim novoima i u različitim formama, a tiču se:
– razmene predstava,
– razmene i sistematskog prevođenja dramskih tekstova savremenih autora,
– fluktuacije teatarskih stvaralaca,
– razmene drugih pozorišnih resursa,
– distribucije teatarskih informacija,
– planiranja zajedničkih produkcija (koprodukcije),
– saradnje u okviru Asocijacije regionalnih teatarskih festivala,
– saradnje u okviru Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije,

Moderatori Tribine biće Nebojša Bradić, reditelj, i Aleksandar Milosavljević, pozorišni kritičar i teatrolog.
Molimo Vas da uvažavajući teze koje ovde pominjemo samo kao najgrublji okvir definišete i dostavite nam konkretnu temu Vašeg izlaganja na Tribini. Izlaganja učesnika Trbinine biće pripremljena za štampu i nakon autorizacije publikovana na srpskom i engleskom jeziku u zborniku koji će biti promovisan na sledećem izdanju niškog festivala 2020. godine.
Radujemo se Vašem pozitivnom odgovoru i očekujemo da potvrdite učešće na Tribini do ____.

S poštovanjem,
Nebojša Bradić
Aleksandar Milosavljević
Članovi Saveta Međunarodnog pozorišnog festivala Teatar na raskršću

Scroll