Народно позориште Ниш је увелико у припреми другог „Театра на раскршћу“.

Фестивал даје прилику да се све естетске, културолошке и сваке друге сличности и различитости испоље у свом пуном капацитету и без икаквих ограничења. Самим тим се надамо да ће Фестивал бити бескрајно узбудљив и занимљив. Судећи по првим реакцијама – на добром смо путу.

Покровитељ 2. „Театра на раскршћу“ је Председник Републике Србије, дакле, институција Председника, коју у овом тренутку заступа Александар Вучић. Народно позориште Ниш се искрено нада да ће се и 3. и 303. „Театар на раскршћу“ одржати под покровитељством Председника Републике Србије. Покровитељство је, како стоји на званичним веб страницама сваког председника сваке државе, протоколарног карактера и израз је разумевања важности једног догађаја за добробит најшире заједнице. Користимо прилику да се још једанпут захвалимо Председнику Републике Србије на препознавању „Театра на раскршћу“ као фестивала који такву могућност пружа.

Народно позориште Ниш је дубоко уверено да позориште, као исказна и градивна свест друштва, не може и не сме да повлађује дневном укусу и политици, него да, с обзиром на своју културну и просветитељску мисију, треба да уздиже хоризонт очекивања публике на највиши естетски и етички ниво. Позориште је израз цивилизацијског достигнућа једног друштва и доступно је свима.

Врата Народног позоришта Ниш и фестивала „Театар на раскршћу“ отворена су за све идеје које доприносе повезивању различитости, подстичу на размишљање о поштовању других, промовишу позитивне вредности и етикетирају недостатаке савременог друштва, полемишу са прошлошћу и садашњошћу, а у циљу стварања боље будућности и трајних вредности од значаја за нашу заједницу и регион. Отуда је селекција Фестивала конципирана на представама која тематизују питања слобода, како у позоришном, тако и у изванпозоришном простору, а Трибина Фестивала још додатно проширује овај дискурс.

Сваки сарадник и гост Народног позоришта Ниш и фестивала „Театар на раскршћу“ је позван из најчистијих уметничких разлога. Политички театар постоји само у границама театарског дејства. Све остало је театрализација друштва.

Добро дошли у Народно позориште Ниш и на фестивал „Театар на раскршћу“.

 

Директор Народног позоришта Ниш и фестивала „Театар на раскршћу“
Спасоје Ж. Миловановић


Scroll