Radi sprečavanja pojave bolesti koje izaziva koronavirus (COVID-19), javne ustanove planiraju aktivnosti kako bi zaštitile zdravlje građana i zaposlenih, i sprečile negativni uticaj na privredu i društvo.

Aktivnosti treba ozbiljno sprovesti prema usvojenom i fleksibilnim akcionom planu, koji je specifičan za svaku ustanovu shodno njenoj delatnosti i uključiti zaposlene u njegov razvoj i sprovođenje.

 

Plan u vezi sa uticajem pandemije na ustanovu

Aktivnost Završeno U toku Započeto
Odrediti koordinatora i/ili tim za COVID19, definisati uloge i zaduženja i planirati aktivnosti u skladu sa radnim procesom i delatnošću ustanove          x    
Identifikovati najvažnije resurse (npr. sirovine, snabdevače, usluge, logistiku) za vreme trajanja pandemije, koji su neophodni za održavanje poslovanja          x    
Analizirati postojeću i pripremiti dodatnu radnu snagu (npr. zaposlene na drugim pozicijama, sa drugim zaduženjima, penzionere) i preraspodeliti ljudske resurse u ustanovi               x  
Izraditi i planirati povećanje ili opadanje potražnje za uslugama za vreme pandemije (npr. efekte ograničavanja masovnih okupljanja, potreba za proizvodima za održavanje higijene i dr.)               x
Odrediti mogući uticaj pandemije na ustanovu, koristeći više mogućih scenarija          x    
Odrediti mogući uticaj pandemije na poslovna putovanja u zemlji i inostranstvu (npr. karantini, zatvaranje granica)          x    
Koristiti ažurirane i pouzdane informacije o pandemiji iz  institucija za javno zdravlje i drugih nadležnih službi               x  
Utvrditi plan komunikacije u ustanovi i periodično ga revidirati (identifikovati ključna kontakt lica i njihove zamene), lanac komunikacije (uključujući snabdevače i potrošače), kao i procese za praćenje i informisanje o stanju poslovanja i zaposlenih.                 x
Upoznati  zaposlene sa akcionim planom i objasniti obaveze i dužnosti na radnom mestu             x    
Sprovesti vežbu za proveru plana i utvrđivanje nedostataka koje treba korigovati             x    

 

 

 

Plan u vezi sa uticajem pandemije na zaposlene i klijente

Aktivnost Završeno U toku Započeto
Predvideti načine dozvole odsustva zaposlenima za vreme pandemije zbog faktora kao što su izolacija, oboljenje zaposlenog, člana njegove porodice, prekid javnog prevoza i sl.          х  
Sprovesti uputstva kako bi se modifikovali kontakti (npr. rukovanjem, sedenjem na sastancima, zbog rasporeda u kancelariji i zajedničkih radnih prostora) između zaposlenih, kao i između zaposlenih i klijenata (videti preporuke u vidu kratkih uputstava, kao i sajt https://covid19.rs)           х    
Oceniti pristup zaposlenih zdravstvenoj zaštiti, kao i u kojoj meri im je ona na raspolaganju za vreme pandemije, i uskladiti usluge prema klijentima u skladu sa novim okolnostima             х  
Oceniti pristup zaposlenih uslugama u oblasti mentalnog zdravlja i socijalnih usluga za vreme pandemije, uključujući resurse poslovnog sektora, lokalne zajednice i verskih organizacija i unapređivati
usluge prema potrebi
              х
Identifikovati zaposlene i klijente sa posebnim potrebama (trudnice, majke s malom decom, hronični bolesnici ), kao i rizična radna mesta           х    

 

Utvrditi politike, preporuke i stavove koji će se sprovoditi za vreme pandemije

Aktivnost Završeno U toku Započeto
Utvrditi politiku u vezi sa fleksibilnim radnim mestom (rad kod kuće) i fleksibilnim radnim vremenom          х    
Utvrditi preporuke za sprečavanje širenja korona infekcije i pratiti njihovo sprovodjenje (npr. promovisanjem lične higijene i brzim izolovanjem ljudi kod kojih se pojave simptomi bolesti, boljom kontrolom održavanja higijene i dezinfekcije prostora)             х  
Utvrditi preporuke za zaposlene koji su bili izloženi infekciji ili za koje se sumnja da su bolesni             х  
Utvrditi politiku za ograničavanje putovanja, kao i vodiče za zaposlene koji se vraćaju iz područja sa intenzivnom transmisijom korona virusom           x    
Odrediti odgovorna lica i procedure za aktiviranje i ukidanje plana ustanove za reagovanje u slučaju COVID19, kao i za izmene poslovnih operacija              х

 

Obezbediti resurse za zaštitu  zaposlenih i klijenata za vreme pandemije

Aktivnost Završeno U toku Započeto
Obezbediti dovoljnu količinu higijenskih proizvoda (npr. dezinfekciona sredstva), kao i lična zaštitna sredstva (maske, rukavice i dr.) u svim poslovnim jedinicama ustanove             х  
Omogućiti pogodnim zaposlenima rad kod kuće, a klijentima pristup usluga na daljinu,ukoliko je to moguće           х    
Obezbediti konsultacije sa zdravstvenim radnicima u vezi pandemije             х

 

Komunikacija sa zaposlenima i edukacija za vreme pandemije

Aktivnost Završeno U toku Započeto
Izraditi i distribuirati edukativne materijale o načinu prenošenja virusa, o preventivnim merama i strategijama reagovanja (higijena ruku, pravila ponašanja kod kašljanja/kijanja, planovi u vezi sa nepredviđenim situacijama) uz korišćenje zvaničnih preporuka Ministarstva zdravlja i drugih relevantnih institucija           х    
Kontrolisati strah i uznemirenost kod zaposlenih, kao i pojavu pogrešnih informacija            х  
Postarati se da komunikacija bude kulturološki i lingvistički prilagođena osobama kojima je namenjena            х  
Distribuirati zaposlenima informacije o programu reagovanja u uslovima pandemije            х  
Komunicirati sa zaposlenima koji su na lečenju, kao i članovima njihove porodice            х  
Izraditi platforme za blagovremeno i dosledno obaveštavanje o stanju pandemije i aktivnostima zaposlenih, snabdevača i klijenata, uključujući i sistem kontaktiranja u vanrednim situacijama            х    
Identifikovati izvore koji će obezbeđivati blagovremene i precizne informacije o pandemiji               х

 

Koordinacija aktivnosti sa zajednicom

Aktivnost Završeno U toku Započeto
Odrediti osobu koja će komunicirati i sarađivati sa ustanovama zdravstvene zaštite          х    
Sarađivati sa nadležnim epidemiološkim službama koje su zadužene za reagovanje u vanrednim situacijama kako bi se učestvovalo u njihovim procesima planiranja, predstaviti im svoje planove u pandemiji i saznati kakvi su njihovi kapaciteti i planovi      
Komunicirati sa lokalnim i/ili državnim službama za javno zdravlje i/ili službama koje su zadužene za reagovanje u vanrednim situacijama o sredstvima i/li uslugama kojima bi javna ustanova mogla da doprinese lokalnoj zajednici      
Podeliti najbolje primere dobre prakse sa drugim ustanovama i udruženjima u lokalnoj zajednici, kako bi se poboljšali napori koje zajednica ulaže u plan reagovanja u pandemiji      

 

 

Народно позориште Ниш

Спасоје Ж. Миловановић, директор


Scroll