• Zoran Ilic

Зоран Илић

Дипломирао на Машинском факултету у Нишу, где је започео магистарске а потом и докторске студије.

Scroll