Народно позориште у Нишу
Синђелићев трг бб, 18000 Ниш, Србија

ПИБ: 100617315,
Матични број: 7174764

Централа+381 (0)18 527 371
Управа+381 (0)18 245 441
Благајна+381 (0)18 245 472
Маркетинг+381 (0)18 245 478, +381 (0)18 209 220

Радно време благајне:
од 10 до 20 часова сваког радног дана

Scroll