Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне кутије, микрофони и друга опрема – Партија 2

30. август 2018

Набавка добара – светлосни пулт, рефлектори, тонске дигиталне миксете, звучне кутије, микрофони и друга опрема

27. јул 2018

Радови на сређивању простора испод позорнице Народног позоришта Ниш

28. јун 2018

Конкурсна документација за јавну набавку – Услуга штампе

28. април 2015

Конкурсна документација за јавну набавку – Услуга превоза у земљи и иностранству

20. април 2015

Конкурсна документација за јавну набавке добра: набавке столарске машине

12. август 2014

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – услуге штампања за потребе Народног позоришта у Нишу

11. март 2014
Scroll