• Marija Ignjatovic

Марија Игњатовић

Дипломирани правник са положеним правосудним испитом. У радном односу од 1990. године, у Народном позоришту Ниш запослена од јануара 2008. године на месту Помоћника директора.

Scroll