Del.br.01-428

Datum: 13. 3. 2020.

 

Radi sprečavanja pojave bolesti COVID-19 u Narodnom pozorištu Niš neophodne su mere predostrožnosti za sprečavanje potencijalnog širenja virusa. Takođe je neophodno prilagoditi svakodnevno funkcionisanje Narodnog pozorišta Niš novonastalim uslovima zbog pojave ove bolesti. To podrazumeva smanjenje prenosa virusa među zaposlenima,održavanje poslovanja i minimiziranje negativnih efekata na druge subjekte u poslovanju.

Opšte mere za sprečavanje nastanka i širenja infekcije su:

 1. Svi zaposleni sa simptomima respiratornih infekcija kao što su: suv kašalj, povišena temperatura, otežano disanje moraju ostati kod kuće i lečiti se u skladu sa preporukama lekara
 2. Obavezno je nošenje zaštitnih maski i rukavica na rizičnim radnim mestima
 3. Zaposlenima treba obezbediti dovoljnu količinu sapuna i sredstva za dezinfekciju
 4. Potrebno je provetravati radne prostorije više puta u toku dana a ukoliko je moguće držati prozore stalno otvorenim
 5. Po kašljanju i kijanju okrenuti glavu od drugih osoba, prekriti nos i usta papirnom maramicom koju posle upotrebe baciti u korpu za otpatke i oprati ruke
 6. Izbegavati dodirivanje lica, usta, nosa i očiju rukama i izbegavati rukovanje, grljenje i ljubljenje pri susretu i održavati razmak od najmanje jednog metra
 7. Izbegavati veće grupe ljudi, posete na radnom mestu i nepotrebna okupljanja u ustanovi
 8. Najmanje dva puta dnevno očistiti dezinfekcionim sredstvom radne površine, mobilne i fiksne telefone, računare,tastature, kao i druge aparate koje koristi veći broj osoba
 9. Prilagoditi komunikaciju među zaposlenima i dati prednost telefonski razgovorima, porukama, mejlovima i video pozivima
 10. Komunikaciju i zadržavanje u istom prostoru prilagoditi novim uslovima (preporučuje se održavanje razdaljine od sagovornika od jednog metra i da se u manjim prostorijama ne okupljaju više od tri osobe)
 11. Razmotriti mogućnost obavljanja poslova od kuće
 12. Odlaganje poslovnih putovanja u zemljama gde je dokazano intenzivno širenje novog korona virusa
 13. Ograničiti dolazak posetioca samo na najnužnije i kad god je moguće sastanke održati virtuelnim putem

 

 

Narodno pozorište Niš                                                                                                                                                                                                                Spasoje Ž. Milovanović, direktor


Scroll