Дел.бр.01-432

Датум: 16. 3. 2020. г.

 

На основу члана 31. Статута Народног позоришта Ниш, а у вези са Закључком Штаба за ванредне ситуације Града Ниша од 14.3.2020.године, директор Народног позоришта Ниш доноси

 

О   Д   Л   У   К   У

 

I Одређује се Спасоје Ж.Миловановић, директор Народног позоришта Ниш, за координатора примене и спровођења мера за спречавање настанка и ширења инфекције изазване корона вирусом код запослених и корисника услуга у Народног позоришта Ниш.

 

II Именовани координатор биће у свакодневној комуникацији са координатором испред Града Ниша и исти ће бити у обавези да свакога дана електронским путем на e-mail drrankovic@gmail.com координатору Града, доставља Извештај о спроведеним мерама на нивоу установе.

 

III  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

Народно позориште Ниш

Директор

Спасоје Ж. Миловановић


Scroll