Forum Kreativna Evropa 2019
RELACIJE
Moć kulturne saradnje
Niš, 30 – 31. maj

 

VI TO UMETE I MOŽETE DA OSTVARITE
donatori / upoznaj i pozdravi / rekreacija / aplikacioni proces / timski duh / kulturna razmena

 

Participativna vođena tura pružiće uvid u rad fondacije Vokalno Kustoski Sindrom potencijalnim saradnicima odnosno kreativnim pojedinkama, pojedincima i pripadnicima neformalnih umetničkih organizacija/grupa, te ih osnažiti da i oni postanu uspešni lideri na polju inovacija u okvirima međunarodne kulturne saradnje i interkulturalnog dijaloga. Učesnici će imati jedinstvenu priliku da: steknu uvidu u donatorsku aktivnost jedne od najreprezentativnijih fondacija, poznate po brojnim investicijama u domenu kulture i umetnosti; učestvuju u treningu za pisanje uspešne aplikacije za projekte planirane u 2020. godini; razumeju modele organizovanja, logiku tima i poseduju sve alate potrebne za uspešnu interkulturnu saradnju.

Performans će se održati u okviru Foruma Kreativna Evropa 2019, u Narodnom pozorištu Niš, u četvrtak, 30. maja u 18.30. Potrebno je prijaviti svoje prisustvo najkasnije do 27. maja slanjem prijave na elektronsku adresu: telokaorezim@gmail.com.

VKS je post-kustoska formacija koju čine Senka Latinović i Vladimir Bjeličić. Baziran na strategiji aktivne kritike, VKS za cilj ima problematizovanje kustoske prakse, odnosno njenih klasnih, rodnih, etičkih i estetičkih odrednica, kako u odnosu na lokalni kontekst, tako i globalni. Fenomen profesionalne (ne)održivosti odnosno nemogućnost uspostavljanja simboličkog i realnog kapitala u sistemu umetnosti tranzicionog društva, polazna je premisa rada VKS-a. Koristeći se performativnim metodama aproprijacije, manipulacije i humora, duo se ostvaruje kao virtuelni entitet i kroz različite modele društvenog ponašanja reflektuje šizofrenost trenutka u kome živimo.

 

Forum Kreativna Evropa 2019 je međunarodna konferencija Deska Kreativna Evropa Srbija koja se po prvi put održava u Nišu od 30-31. maja. Program Foruma organizovan je u tri bloka:

Kritičko mišljenje i medijska pismenost, Participativno upravljanje u kulturi, Horizontalno znanje. U okviru programa biće organizovane prezentacije uspešnih projekata u programu Kreativna Evropa iz 2018 godine, radionice i obuke za konkurisanje na program Kreativna Evropa, konsultacije o projekntim idejama, prezentacije različitih izvora finansiranja u kulturi, umetnički programi i kokteli. Više o Forumu Kreativna Evropa 2019 možete naći ovde:

Forum Kreativna Evropa 2019

 


Scroll