Љубинка Поповић

Завршила Економски факултет у Нишу. Од 35 година радног искуства на пословима шефа рачуноводства, 30 је провела у Народном позоришту Ниш.

Scroll