Драгана Петровић
По занимању дипломирани правник; у Народном позоришту од 2001. на пословима секретара, а од 14. 3. 2017. до 3. 7. 2018. на пословима в. д. директора.
Контакт: 018 527371 лок. 108

Scroll