Proleće je 337. godine n.e. i ostareli Car Konstantin provodi svoje poslednje dane u Nikomediji. Njemu u pohode dolazi zagonetni glasonoša koji mu predaje svitak na kome se nalazi ispisan zagonetni znak – dva spojena prstena sa krilima. Imperator Konstantin prepoznaje ova znamenje i seća se kada ga je prvi put video, pre više od trideset godina u Solunu kada se poslednji put sreo sa svojim prijateljem Dimitrijem. Potaknut ovim, Konstantin počinje da odmotava klupko svog života, kreću reminiscencije i podsećanja na slavne i teške trenutke: na majku hrišćanku, oca ambicioznog vojskovuđu, na bekstvo sa Galerijevog dvora i pohod na Rim… Sumirajući svoj život, Konstantin će u ispovesti nepoznatom mladiću ispričati svoju čudesnu priču, kako ga je božje proviđenje od legijskog centuriona odvelo do vladara sveta, o svojim ratovanjima i vizijama, pobedama i grehovima, o trenutku kada je odlučio da prihvati Jedinog Boga kao svog Spasitelja i donese akt koji će staviti tačku na progon hrišćana – Milanski edikt. Istovremeno, to je i priča o iskušenjima, patnji, grehu i iskupljenju i preobražaju jednog čoveka koji je o koncu postao preobražaj jedne epohe i jedne civilizacije.

Narodno pozoriste Nis

Lica

FLAVIJE VALERIJE KONSTANTIN, stariji – Miodrag Krivokapić
FLAVIJE VALERIJE KONSTANTIN, mladi – Vuk Kostić/Miodrag Radonjić
FLAVIJE VALERIJE KONSTANTIN, dečak – Luka Grubišić
KONSTANCIJE HLOR (Konstantinov otac) – Mirko Babić
JELENA (Konstantinova majka) – Snežana Petrović
FAUSTA (Druga Konstantinova supruga) – Tamara Dragičević
LIDIJA (robinja, hrišćanka) – Suzana Lukić
MINERVINA (Prva Konstantinova supruga) – Aleksandra Ćosić

GLASONOŠA – Miloš Cvetković

EVSEVIJE CEZAREJSKI (Konstantinov biograf) – Aleksandar Mihailović
HELVIJE (zapovednik Konstantinove telesne garde) – Igor Damnjanović
DALMACIJE (imperatorov sinovac, upravnik Naisusa) – Dejan Tončić
DIMITRIJE (tribun, potonji Sveti Dimitrije) – Aleksandar Marinković

LICINIJE (Konstantinov suvladar i muž njegove sestre) – Miroslav Jović
GALERIJE (rimski imperator) – Dejan Cicmilović
VIBIJE ALBAN (prefekt u Solunu) – Dragan Boža Marjanović
MESALA (Robovlasnik) – Dimitrije Ilić

HEMOGEN (namesnik Konstantinovog dvora) – Milutin Vešković
EVTOKIJE (Konstantinov lekar) – Dragiša Veljković
PIRAM (Legionar, Hemogenov rođak) – Danilo Petrović
TIT (Legionar) – Mladen Milojković
SOTERID (Legionar) – Marjan Todorović
MASKIJE (Podvodač) – Marko Pavlović

Narodno pozoriste Nis
poster
Pisac
Dejan Stojiljković
Dramaturg
Ivan Velisavljević
Adaptacija teksta za scenu
Spasoje Ž. Milovanović
Režija
Jug Radivojević
Premijera
27. februar 2013.
Scroll