Из пера Хадија Курића, у режији Ирфана Менсура, настала је представа у којој је главни јунак велики глумац и заводник, Едмунд Кин. О овој занимљивој историјској личности писао је и Дима Отац, као и Пол Сартр. Но, Хади Курић се у својој драми првенствено фокусирао на мотив побуне, а не на љубавни заплет. Јер нема ни праве љубавне приче ни доброг драмског заплета без нечије побуне. Узбудљива, инспиративна и дивна прича о глумцима, у којој се Кин, романтик, ексцентрик, наркоман, алкохоличар, јунак, бори за све оне идеале и вредности које се и данас заборављају и запостављају.

ПР­ВО из­во­ђе­ње дра­ме „Ед­мунд Кин” по­сти­гло је сја­јан успех на пре­ми­је­ри у На­род­ном по­зо­ри­шту у Ни­шу. Улога слав­ног ен­гле­ског глум­ца ко­ме се „ве­ру­је да је краљ, кад кра­ља игра, и ри­бар, кад рибара игра”, али ко­ји оста­је изван дру­штве­них нор­ми, по­ве­ре­на је Де­ја­ну Цицмиловићу. У овом до­ми­шља­том при­ка­зу ве­чи­те не­стал­не глум­че­ве суд­би­не за­и­гра­ли су и Алек­сан­дар Ма­рин­ко­вић, Са­ња Кр­сто­вић, Милена Јакшић, Сне­жа­на Пе­тро­вић и Алек­сан­дар Миха­и­ло­вић.

Narodno pozoriste Nis

Лица

Едмунд Кин / Дејан Цицмиловић
Принц од Велса / Александар Маринковић
Ана Демби / Наташа Станковић
Елена Контеса од Аволе / Снежана Петровић
Саломон / Александар Михаиловић
Кити / Сања Крстовић

Техничка екипа

Инспицијент: Владислав Ђорђевић
Тон мајстор: Слободан Илић
Суфлер: Озрен Митић
Дизајн светла: Дејан Цветковић

Сценска техника
Шеф технике: Љубиша Живковић
Координатор: Добрила Марјоновић
Бине мајстор: Славиша Филиповић
Реквизита: Драган Николић, Марко Ђорђевић
Власуљари, шминка: Љиљана Рашић,Марија Пешић,Ивана Лазаревић
Гардеробери: Душица Младеновић, Марко Динић

Израда сценске опреме
Кројачки радови: Снежана Аранђеловић. Марина Стевановић, Владимир Пекић
Сликарски радови: Владимир Крстић

Narodno pozoriste Nis
poster
Режија
Ирфан Менсур
Текст
Мирхад - Хади Курић
Сценографија
Ирфан Менсур
Костимограф
Биљана Крстић
Музика
Ненад Милосављевић
Премијера
3. децембар 2005.

Погледајте видео

Scroll