У стваралаштву италијанског композитора Gaetana Donicetija (1797-1848), комична опера Don Paskvale заузима најистакнутије место. Публика увек радо слуша и гледа ову оперу и  изгледа да зуб времена, толико немилосрдан, код многих дела  музичке сцене, не успева да оштети ни такт ове опере. Don Paskvale је не само успело већ и мајсторско дело, једна од најбољих комичних опера уопште, међу оних неколико које не силазе са оперске сцене.
Више информација