NARODNO POZORIŠTE NIŠ
Ul. Sinđelićev trg bb
Broj: 01-2052
Dana: 30.11.2018.god

 

Na osnovu člana 38. Statuta Narodnog pozorišta Niš, Upravni odbor Narodnog pozorišta Niš, na sednici održanoj dana 30.11.2018. god. donosi

 

PRAVILNIK  O ORGINAZACIJI I RADU FESTIVALA TEATAR NA RASKRŠĆU

 

OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.
Narodno pozorište Niš organizuje stalni festival internacionalne drame i pozorišta, takmičarskog karaktera, pod nazivom „Teatar na raskršću“.
Na Festivalu učestvuju pozorišta iz Srbije, Turske, Grčke, Makedonije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Albanije, Crne Gore, Italije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije po pozivu, a na osnovu selekcije.

 

Član 2.
Organizator Festivala je Narodno pozorište Niš, uz saglasnost Osnivača.

 

Član 3.
Festival se odvija po odredbama ovog Pravilnika.
Ovim pravilnikom se regulišu elementi koji se tiču organizacije, programa i takmičarskih kategorija Festivala.
Rad žirija se reguliše posebnim pravilnikom.

 

Član 4.
Festival je ustanovljen kao selekcija internacionalne drame pozorišta država balkanskog kulturnog prostora navedenih u članu 1 stav 2 Pravilnika – manifestacija festivalskog tipa, što podrazumeva osim takmičarskog dela i prateći program.

 

Član 5.
Festival se održava u Narodnom pozorištu Niš i imaće takmičarski karakter. Festival ima za cilj promovisanje balkanskog kulturnog prostora, države Srbije i grada Niša kao mesta raskršća evropskih i svetskih puteva, jačanje međunarodne kulturne razmene, promovisanje pozorišne umetnosti i stvaralaca, razmenu ideja i pozorišnih praksi, i posvećen je izozaovima i perspektivama savremenog pozorišta.

 

Član 6.
Festival se održava svake godine od 11. do 19. marta, pod pokroviteljstvom Grada Niša, sponzora i donatora festivala. Svečano otvaranje Festivala je 11. marta, na Dan Narodnog pozorišta Niš, kada se izvodi premijerna predstava Pozorišta van takmičarskog programa.

 

PROGRAMSKI SAVET

 

Član 7.
Za organizovanje, održavanje i popularizaciju Festivala obrazuje se Programski savet Festivala.
Progrmski savet Festivala broji 7 članova i čine ga istaknuti pozorišni stvaraoci iz zemlje i inostranstva, na predlog direktora Pozorišta.
Programski savet po potrebi može formirati druge organe i tela radi ostvarivanja programskih ciljeva Festivala.
Programski savet bira predsednika Programskog saveta.
Mandat članova Programskog saveta traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

 

Član 8.
Programski savet bira selektora Festivala, donosi Pravilnik o radu žirija i bira njegove članove.
Selektor i članovi stručnog žirija se biraju za svaku godinu posebno, a selektor, po potrebi, ima i svoje pomoćnike.
Selektor bira predstave koje će učestvovati u takmičarskom delu i pratećem programu Festivala, a koje su imale premijeru u kalendarskoj godini koja prethodi Festivalu.
Selektor Festivala ima obavezu da bude prisutan tokom celog Festivala.

 

Član 9.
Pravilnikom o radu žirija detaljno su obuhvaćeni svi vidovi i pravila rada žirija, u skladu sa osnovnim principima samog Festivala.

 

NAGRADE

 

Član 10.

Nagrade koje se dodeljuju:
1. Nagrada za najbolju predstavu – 1 nagrada;
2. Nagrada za režiju – 1 nagrada;
3. Nagrada za glumačko ostvarenje: 4 nagrade
– najbolja ženska uloga – 1 nagrada
– najbolja muška uloga – 1 nagrada
– nagrada za najbolju mladu glumicu – 1 nagrada
– nagrada za najboljeg mladog glumca – 1 nagrada
4. nagrada za scenografsko ostvarenje – 1 nagrada;
5. nagrada za kostimografsko ostvarenje – 1 nagrada;
6. nagrada za originalnu scensku muziku – 1 nagrada;
7. nagrada za scenski pokret – 1 nagrada;
8. Nagrada okruglog stola kritike
9. Specijalna nagrada – 1 nagrada;
10. Nagrada publike za najbolju predstavu – 1 nagrada.

 

Nagrada podrazumeva diplomu i novčani iznos u skladu sa finansijskim mogućnostima Festivala. Najbolja predstava u celini dobija statuetu …….. a novčani deo nagrade se obezbeđuje u skladu sa Finansijskim planom Festivala. Nagrada okruglog stola kritike ne podrazumeva novčani deo nagrade.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 11.
Stručne, administrativno-tehničke i organizacione poslove za potrebe organizacije Festivala obavlja Narodno pozorište Niš.
Ovlašćeno lice festivala je direktor Narodnog pozorišta Niš.

 

Član 12.
Organizator Festivala koristi sredstva koja dobije od sponzora i iz drugih izvora za organizovanje glavnog programa, organizovanje pratećih programa, novčanog dela nagrada i sl.

 

Član 13.
Festival je javan. Organizator određuje redosled izvođača i štampa u programu vreme izvođenja predstava.

 

Član 14.
Učesnike takmičenja ocenjuje stručni žiri festivala sastavljen od 3 člana iz oblasti pozorišne umetnosti, a Nagradu okruglog stola kritike dodeljuje tročlani žiri Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara.
Članovi žirija dobijaju naknadu za svoj rad regulisanu ugovorom.

 

Član 15.
Organizator zadržava pravo snimanja, izdavanja ili daljeg distribuiranja celog toka Festivala.

 

Član 16.
Na kraju Festivala izvodi se predstava – program u čast nagrađenih, pre koje se dodeljuju nagrade.

 

Član 17.
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsednik Upravnog odbora
__________________________
Nebojša Ozimić

Scroll