SAVET FESTIVALA

 

dr Duško Ljuština   menadžer u kulturi (Zagreb, Hrvatska)

Vasilka Bumbarova – teatrološkinja (Sofija, Bugarska)

Miloš Latinović dramski pisac i književnik (Beograd, Srbija)

mr Dejan Lilić – prvak Dramskog teatra (Skoplje, Severna Makedonija)

dr Miroslav Radonjić – teatrolog (Novi Sad, Srbija)

Dragana Sotirovski – turizmološkinja, gradonačelnica Niša

mr Spasoje Ž. Milovanović – teatrolog, upravnik Narodnog pozorišta Niš      

 


 

               

SELEKTOR  FESTIVALA

prof. dr Vlatko Ilić  

 

Vlatko Ilić je rođen 1981. godine u Beogradu. Od 1999. do 2001. godine pohađa Lester B. Pearson College UWC u Kanadi, nakon čega upisuje studije pozorišne i radio režije, koje završava 2006. godine kao student generacije Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Decembra 2010. godine brani svoju doktorsku disertaciju Strategije opstanka izvođenja uživo u epohi novih medija: Nova teorija pozorišta / teorija novog pozorišta u Srbiji na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i stiče zvanje doktora nauka u oblasti teorije umetnosti i medija.

 

Vanredni je profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, na Katedri za teoriju i istoriju. Autor je dve naučne monografije: Savremeno pozorište: estetsko iskustvo i prestupničke prakse (Sterijino pozorje, Novi Sad 2018) i Uvod u novu teoriju pozorišta (Nolit/Altera, Beograd 2011), i jedan od koautora monografije Nova kritička teorija: filozofija zabave, sa Divnom Vuksanović i Draganom Ćalovićem (Estetičko društvo Srbije, Beograd 2021). Jedan je od urednika više tematskih zbornika, među kojim se izdvaja: Theatre within the context… and not just theatre (sa Irenom Ristić, Hop.La!/Fakultet dramskih umetnosti, Beograd 2016). Od 2012. do 2014. godine realizator je naučno-istraživačkog projekta Teorija izvođačkih činova: od dramskog teatra do društvenih promena pri Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu. Gostujući je predavač na Fakultetu umjetnosti u Podgorici i član UO Estetičkog društva Srbije.

 

Pored naučno-istraživačkog rada, Vlatko Ilić je aktivan i u domenu umetničkog stvaralaštva. 2007. godine dobija Specijalnu Sterijinu nagradu za režiju predstave Sam kraj sveta, po tekstu Ž. L. Lagarsa, u produkciji Malog pozorišta „Duško Radović“. Redovno sarađuje sa dramskim programom Radio Beograda (radio-drame: Pars Hostilis, M. Karaklajić; Pet nivoa pet razgovora dr Svetolika Plesnika i dr Marije Polek, V. Klačar; Isceljenje, D. Vuksanović; Testament ovog dana, E. Bond), a među njegovim režijama izdvajaju se: Priča o vojniku, Stravinski/Rami, Beogradska filharmonija, 2018; Ana Frank, prema Dnevniku Ane Frank, NP „Sterija“, Vršac 2016; Marks u Sohou, H. Zin, Carina/JDP, Beograd 2013; kao i serijal radova realizovan u saradnji sa Vojislavom Klačarom: Formiranje X Vlade Kraljevine Korete, Hebbel Theater, Berlin 2009; Osnivanje III Univerziteta u Kraljivini Koreti, Geschwister-Scholl-Haus, Lajpcig 2008; Parlamentarna istorija Korete, Belef 2007. i dr.

 


 

       

KOSELEKTOR FESTIVALA

mr Spasoje Ž. Milovanović     

                             

Scroll