САВЕТ ФЕСТИВАЛА

 

др Душко Љуштина   менаџер у култури (Загреб, Хрватска)

Василка Бумбарова – театролошкиња (Софија, Бугарска)

Милош Латиновић драмски писац и књижевник (Београд, Србија)

мр Дејан Лилић – првак Драмског театра (Скопље, Северна Македонија)

др Мирослав Радоњић – театролог (Нови Сад, Србија)

Драгана Сотировски – туризмолошкиња, градоначелница Ниша

мр Спасоје Ж. Миловановић – театролог, управник Народног позоришта Ниш      

 


 

               

СЕЛЕКТОР  ФЕСТИВАЛА

проф. др Влатко Илић  

 

Влатко Илић је рођен 1981. године у Београду. Од 1999. до 2001. године похађа Lester B. Pearson College UWC у Канади, након чега уписује студије позоришне и радио режије, које завршава 2006. године као студент генерације Факултета драмских уметности у Београду. Децембра 2010. године брани своју докторску дисертацију Стратегије опстанка извођења уживо у епохи нових медија: Нова теорија позоришта / теорија новог позоришта у Србији на Универзитету уметности у Београду и стиче звање доктора наука у области теорије уметности и медија.

 

Ванредни је професор на Факултету драмских уметности Универзитета уметности у Београду, на Катедри за теорију и историју. Аутор је две научне монографије: Савремено позориште: естетско искуство и преступничке праксе (Стеријино позорје, Нови Сад 2018) и Увод у нову теорију позоришта (Нолит/Алтера, Београд 2011), и један од коаутора монографије Нова критичка теорија: филозофија забаве, са Дивном Вуксановић и Драганом Ћаловићем (Естетичко друштво Србије, Београд 2021). Један је од уредника више тематских зборника, међу којим се издваја: Theatre within the context… and not just theatre (са Иреном Ристић, Хоп.Ла!/Факултет драмских уметности, Београд 2016). Од 2012. до 2014. године реализатор је научно-истраживачког пројекта Теорија извођачких чинова: од драмског театра до друштвених промена при Академији уметности Универзитета у Новом Саду. Гостујући је предавач на Факултету умјетности у Подгорици и члан УО Естетичког друштва Србије.

 

Поред научно-истраживачког рада, Влатко Илић је активан и у домену уметничког стваралаштва. 2007. године добија Специјалну Стеријину награду за режију представе Сам крај света, по тексту Ж. Л. Лагарса, у продукцији Малог позоришта „Душко Радовић“. Редовно сарађује са драмским програмом Радио Београда (радио-драме: Pars Hostilis, M. Kaраклајић; Пет нивоа пет разговора др Светолика Плесника и др Марије Полек, В. Клачар; Исцељење, Д. Вуксановић; Тестамент овог дана, Е. Бонд), a међу његовим режијама издвајају се: Прича о војнику, Стравински/Рами, Београдска филхармонија, 2018; Ана Франк, према Дневнику Ане Франк, НП „Стерија“, Вршац 2016; Маркс у Сохоу, Х. Зин, Царина/ЈДП, Београд 2013; као и серијал радова реализован у сарадњи са Војиславом Клачаром: Формирање X Владе Краљевине Корете, Hebbel Theater, Берлин 2009; Оснивање III Универзитета у Краљивини Корети, Geschwister-Scholl-Haus, Лајпциг 2008; Парламентарна историја Корете, Белеф 2007. и др.

 


 

       

КОСЕЛЕКТОР ФЕСТИВАЛА

мр Спасоје Ж. Миловановић     

                             

Scroll