STRUČNI ŽIRI

Mia Begović, glumica, Zagreb
Bogdan Kostea, glumac i reditelj, Arad
Katarina Kocevska, glumica i dramska spisateljica, Skoplje
Branislav Žaga Mićunović, reditelj, Podgorica
Vlado Kerošević, glumac i profesor, Tuzla

 

Mia Begović,već 1986. u svojoj 23. godini, koja je ujedno i godina diplomiranja na ADU u Zagrebu, biva proglašena najpopularnijom glumicom Jugoslavije. Prva nagrada struke je 1979, BRAMS. Slede uloge u teatru i pred kamerama, kontinuitet igranja na gotovo svim pozornicama Republike Hrvatske i na mnogim po Evropi, Americi, Australiji.
Od stotinjak pozorišnih i četrdesetak što filmskih, što televizijskih uloga, izdvaja: Gete – Ifigenija (Dubrovačke ljetne igre – nagrada Orlando), M. Jurić Zagorka – Barunica Lehotska (nagrada Zagrebačkog ljeta), Krleža – Barunica, Melder – Kranansteg, Olbi – Marta…
Najponosnija je na svoj autorski projekat, monodramu Sve što sam prešutjela, s kojom nastupa na svim eminentnim festivalima. Apsolventkinja je na doktorskim studijama Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kao pobornica celoživotnog obrazovanja.

 

Bogdan Kostea (1967, Arad, Rumunija), glumac i reditelj.
Od 1991. godine glumac u Klasičnom pozorištu „Joan Slavici“ u Aradu. Od 2001. godine je direktor ovog pozorišta.
Takođe, radio kao spiker na televiziji od 1995 do 2017, televizijski producent i reditelj od 2009. do 2015. godine.
Od 1991. godine do danas igrao u 46 predstava.

 

Katarina Kocevska (1959, Skoplje).
Diplomirala na fakultetu dramskih umetnosti u Skoplju 1982.
Član Dramskog teatra – Skoplje od 1983.
Pozorišna, filmska i TV glumica.
Autor dramskih tekstova i reditelj svoje drame Ljubavnici (trenutno na repertoaru u Dramskom teatru).
Dobitnica mnogih glumačkih nagrada.
Od 2018. je izabrana za selektora i direktora najvećeg pozorišnog festivala u Makedoniji „Vojdan Černodrinski”.

 

 

Branislav Žaga Mićunović je pozorišni reditelj i dugogodišnji profesor glume na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju.

Redovni je i počasni član više evropskih akademija nauka i umetnosti i  počasni doktor nekoliko univerziteta.

Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja.

Biran je za ministra kulture Crne Gore u tri mandata.

Bio je izvanredni i opunomoćeni ambasador Crne Gore u Republici Srbiji.

 

U Narodnom pozorištu Niš sa uspehom je režirao predstave: Koštana Bore Stankovića, Spasilac Borislava Pekića i Ruženje naroda u dva dela Slobodana Selenića.

 

 

Vlado Kerošević (1955, Husino kod Tuzle, BiH), glumac, red.prof. Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli.
Diplomirao glumu 1978. godinena FDU u Beogradu u klasi profesora Miroslava Dedića. Još kao student, zajedno sa kolegama, osniva jednu od prvih neformalnih teatarskih trupa, trupu Akt u Domuku lture Studentski grad, koja je nakon toga dve godine uzastopno bila laureat Internacionalnog teatarskog festivala MESS u Sarajevu. Nakon studija godinu dana radi kao glumac u dečjem pozorištu „BoškoBuha” u Beogradu.
Od 1979.do 1995. godine u stalnom je angažmanu u Narodnom pozorišt u Tuzla, gde je kao prvak drame odigrao preko 75 premijernih projekata. Od 1986 do 1993.godine, pored glumačkog angažmana, obavlja dužnost umetničkog rukovodioca Narodnog pozorištaTuzla, utemeljuje i osniva dečijuscenu, kao i Reviju jugoslovenskih pozorišta. Od 1995.do 1998. profesionalno je angažovan u Nemačkoj gde osniva putujući teatar za decu i odrasle „Roda”, te priprema 4 premijerna projekta za izbegličku populaciju svih uzrasta sa prostora bivše Jugoslavije.
Od osnivanja Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli 1998.godine radi prvo kao stručnjak iz prakse, zatim kao asistent, a potom i kao docent. Godine 2004.izabran je u zvanje vanrednog profesora i postavljen na dužnost v. d. dekana, a 2006. godine izabranje i za dekana ADU Univerziteta u Tuzli.
Istovremeno, radi i kao glumac, reditelj, dramaturg, producent, umetnički rukovodilac i menadžer u vanakademskim oblicima umetničkog angažmana, a 2002, na Svetski dan pozorišta, osniva „Teatar kabare Tuzla”, novo, alternativno, eksperimentalno pozorište. U perioduod 1998.do 2009. godine kao glumac, reditelj, umetnički rukovodilac, producent i pedagog beleži izuzetno značajan angažman u oko 80 raznih teatarskih, filmskih, radio i televizijskih projekata.
Autorski i producentski osmišljava 3 značajna teatarska akademska festivala: Internacionalni workshop festival uličnog teatra, TKT Fest–Dani akademskog teatra i Susreti akademija na Susretima pozorišta BiH u Brčkom.Član je programskog saveta festivala Pozorišne/kazališne igre u Jajcu, jedan od osnivača teatarskog festivala Bihaćko ljeto i idejno‒estetski utemeljitelj obnovljenih posleratnih Susreta pozorišta/kazališta u Brčkom.
Od 2017.godine je umetnički rukovodilac Hrvatskog teatra SOLI – „Teatra kabarea Tuzla”.
Za umetnički i pedagoški rad nagrađen je 33 puta.

 


 

NOVINARSKI ŽIRI

Borka Trebješanin, Politika, Beograd
Tatjana Nježić, Blic, Beograd
Tanja Mijović, RTS 3, Beograd
Miljana Nikolić, Belami, Niš
Lidija Georgijev, RTS, dopisništvo Niš

 


 

OKRUGLI STO KRITIKE

Moderator okruglog stola kritike

Olivera Milošević, novinarka i teatrološkinja, Beograd

Bojan Munjin, novinar i pozorišni kritičar, Zagreb

 

Olivera Milošević, novinarka i teatrološkinja, odgovorna urednica Redakcije za kulturu i umetnost Kulturno-umetničkog programa RTS-a. Autorka tv serijala „Teatrologike”.
Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i bila na postdiplomskim studijama iz oblasti sociologije kulture i pozorišta.
Novinarsku karijeru započela je 1988.godine u Boegradskom programu RTS-a. Pozorište je oblast koju prati od početka karijere.Od 2000.godine je odgovorni urednik u Redakciji za kulturu Beogradskog i Jutarnjeg programa RTS-a.Od 2001.je urednik u Redakciji za kulturu i umetnost RTS-a. Punih 15 godina bila je autor, urednik i voditelj tv emisije Beokulti autor rubrika o pozorištu u istoj.
Autor je, urednik i voditelj Hronika Bitefa i brojnih emisija iz serijala TV Feljton – Portreti, u kojima predstavlja rad značajnih pozorišnih stvaralaca.
Od osnivanja je jedan od autora i urednika emisije Kulturni dnevnik.
Od 1993.godine, je član redakcije pozorišnih novina Ludus koji objavljuje Savez dramskih umetnika Srbije.
Autorske tekstove i intervjue iz oblasti pozorišta objavljuje u novinama, časopisima i nedeljnicima: Ludus, Scena,Teatron, NIN, Građanski list, Prestup, Evropa, Nedeljnik, TFT.
Autorka je serijala Teatrologike u produkciji „Hartefakta”, koji je podržan od strane Ministarstva za kulturu i informisanje, a koji se emituje na RTS-u.

 

 

Bojan Munjin (1954, Ljubljana), novinar i pozorišni kritičar.
Fakultet političkih nauka završio u Zagrebu.
Svoje pozorišne kolumne pisao je za riječki Novi list, splitski Feral tribjun, zagrebačko Kazalište, novosadsku Scenu, sarajevske Dane, beogradski NIN, Radio Zagreb 3 i zagrebački Arkzin. Danas svoje kritike objavljuje u zagrebačkim Novostima – nedeljniku zajednice Srba u Hrvatskoj, Kulturnom dodatku Politike i na Radio Beogradu 2.
Vodio je mnoge pozorišne okrugle stolove, od Festivala malih scena u Rijeci, MESS-a u Sarajevu, BITEF-a u Beogradu i Jugoslovenskog pozorišnog festivala Bez prevoda u Užicu, do Budva Grad Teatra.
Živi u Beogradu i Zagrebu.

 


 

 

Kritičari

Igor Burić, Novi Sad, pozorišni kritičar

Dejan Petković, Niš, pozorišni kritičar

Prof. dr Milivoje Mlađenović, Sombor, pisac i teatrolog

Prof. dr Nenad Novaković, Banja Luka, ekspert za elektronske medije i menadžment u kulturi

Klaudiu Groza, Rumunija, teatrolog

 

Igor Burić (1976, Tuzla), pozorišni kritičar.
Kao student filozofije (Filozofski fakultet, Novi Sad) pisao i objavljiivao tekstove o filozofiji, teoriji i kritici kulture, novim medijima, književnosti, muzici, pozorištu, filmu, interdisciplinarnim umetničkim formama.Od 2003.piše i pozorišnu kritiku u novosadskom Dnevniku, čime nastavlja veliku tradiciju ovog lista. Pored toga, piše članke, intervjue, kritike kao stalni ili povremeni saradnik skoro svih relevantnih pozorišnih časopisa (Scena, Ludus, Pozorište), kao i drugih štampanih i internet izdanja.
Za pisanje i druga profesionalna postignuća Igor Burić je kao „gotovo ekscesna pojava među mladim novinarima u Dnevniku i u kulturnoj rubrici”dobio jednu od godišnjih nagrada tog lista 2004.Priznanje van kuće u kojoj radi stiglo je 2005, kada je dobio treću nagradu za najboljeg mladog novinara u Novom Sadu.
Sterijinu nagradu za pozorišnu kritiku osvojio je 2014.

 

Dejan Petković (1972, Niš). Diplomirao je na Grupi za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nišu. Diplomski rad Aleksandar Popović i francuska dramska avangarda uvršten je u biblioteku najboljih diplomskih radova i publikovan u ediciji Fakulteta. Stručne radove i kritike iz oblasti pozorišta, teorije drame i teorije medija kontinuirano objavljuje od devedesetih godina u periodici i dnevnoj štampi – Teatron, Gradina, Niški analitičar, Presing, Scena. Na niškom KPGT radiju uređivao je i vodio specijalizovanu emisiju posvećenu pozorišnoj umetnosti.
Autor je više dramskih tekstova i scenarija za igrano‒dokumentarne filmove (Bitka na Čegru, 2006 i Crna zora, 2007).Dobitnik je nagrade Niš art fondacije za dramu Via Doloris (2007), nagrade za najbolji dramski tekst na 5. Joakim‒festu u Kragujevcu u predstavi Odabrani i uništeniNarodnog pozorišta Niš (2008), kao i nagrade Radio Beograda za radio-dramu Čudo na Bosforu (2013).
Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu na odseku Teorije dramskih umetnosti, medija i kulture brani doktorsku disertaciju pod nazivom Epske komunikacijske strukture u dramama Aleksandra Popovića.

 

Prof.dr Milivoje Mlađenović (1959, Bijeljina), pisac i teatrolog.
Uporedo se bavio pozorišnom praksom (dugogodišnji upravnik Narodnog pozorišta u Somboru, upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, direktor Sterijinog pozorja u Novom Sadu, umetnički savetnik Narodnog pozorišta Sterija u Vršcu), pedagoškim radom (vanredni profesor na Pedagoškom fakultetu u Somboru) i naučno-istraživačkim i teatrološkim radom (doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu) u oblasti književnosti i, posebno, dramske književnosti za decu.
Napisao je desetak dramskih komada za decu koji se izvode na pozorišnim scenama u Srbiji i BiH. U Šabačkom pozorištu izvedena mu je komedija Rable/Vrlina/Greh, a u Narodnom pozorištu Sombor drama Maestro o slikaru Milanu Konjoviću.
Autor je više pozorišnih studija,dve knjige pozorišnih komada za decu, knjige aforizama, knjige pozorišnih putopisa, drame Skandalozna komedija, Gorocvet2012itd.
Selektor je Glumačkih svečanosti „Milivoje Živanović” u Požarevcu, a bio je i selektor drugih značajnih pozorišnih manifestacija i član žirija najuglednijih pozorišnih festivala.
Za svoj umetnički i društveni angažman dobitnik je mnogobrojnih priznanja, među kojima su „Nikola Petrović Peca”za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji, Zlatna značka KPZ Srbije, Zlatna povelja „Laza Kostić” za najbolju novinsku reportažu na Međunarodnom festivalu reportaže „Interfer”, Oktobarska nagrada Grada Sombora.
Živi u Somboru.

 

Nenad Novaković (1960, Gornji Vijačani, Prnjavor), novinar, ekspert za elektronske medije i menadžment u kulturi.
Diplomirao jugoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezikna Filozofskom fakultetu u Prištini, doktorirao na Fakultetu za menadžment na ALFA univerzitetu u Beogradu. Radio kao novinar i urednik na Radio i TV Prištini, u dnevnim novinama Glas iz Banja Luke i Oslobođenje iz Sarajeva i sarađivao sa mnogim omladinskim i književnim časopisima i listovima u SFRJ. Bio direkor Radio Banja Luke, Glasa srpkog i BEL televizije u Banja Luci.
Osnivač je časopisazadruštvena pitanjaAktuelnosti, časopisa za tržišne komunikacije Kontakt,nedeljnikaPuls, kao i časopisa za vizuelne komunikacije Agon. Vodi studije medija i komunikacija na IUT-u, vanredni je profesor na BLC-u i direktor je Narodnog pozorišta Republike Srpske od 2011.godine.
Autor je više stručnih, naučnih i publicističkih tekstova, urednik i priređivač više knjiga, antologija, sabranih i izabranih dela, autor četiri knjige.
Dobitnik je mnogobrojnih nagrada za doprinos u kulturi, među kojima suZlatna značka Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za izuzetan rad u kulturi i medalja „Nikola Tesla” nemačkog časopisa Nova dimenzija u nauci i magazina IVAS Art of image.
Živi i radi u Banja Luci.

 

Klaudiu Groza je rumunski teatrolog, kustos i kulturološki ekspert. Voditelj je Međunarodnog festivala Novog pozorišta u Aradu od 2013. godine i urednikkulturnogčasopisa „Tribuna”. Objavio je nekoliko knjiga eseja i prikaza rumunskog pozorišta i savremene literature.

 


 

 

Prikaz festivala

Tatjana Mijović, Beograd, filozofkinja i kulturolog

Tanja Mijović je rođena 1981.godine u Novoj Varoši, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju.
Godine 2005. diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na grupi za filozofiju. Na istom fakultetu radila je od 2005.do 2007. kao demonstrator, a od 2006. do 2010. i kao sekretar Srpskog filozofskog društva. Godine 2006.postaje stalni saradnik Trećeg programa Radio Beograda, a od 2011. je urednik na istom mediju. Pored većeg broja tematskih ciklusa iz različitih oblasti humanistike, urednica je kulturno- informativne emisije Hronika Trećegprograma i emisije Pozorišne aktuelnosti.

Scroll