НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ НИШ
Ул. Синђелићев трг бб
Број: 01-2052
Дана: 30.11.2018.год

 

На основу члана 38. Статута Народног позоришта Ниш, Управни одбор Народног позоришта Ниш, на седници одржаној дана 30.11.2018. год. доноси

 

ПРАВИЛНИК  О ОРГИНАЗАЦИЈИ И РАДУ ФЕСТИВАЛА ТЕАТАР НА РАСКРШЋУ

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.
Народно позориште Ниш организује стални фестивал интернационалне драме и позоришта, такмичарског карактера, под називом „Театар на раскршћу“.
На Фестивалу учествују позоришта из Србије, Турске, Грчке, Македоније, Бугарске, Румуније, Мађарске, Албаније, Црне Горе, Италије, Босне и Херцеговине, Хрватске и Словеније по позиву, а на основу селекције.

 

Члан 2.
Организатор Фестивала је Народно позориште Ниш, уз сагласност Оснивача.

 

Члан 3.
Фестивал се одвија по одредбама овог Правилника.
Овим правилником се регулишу елементи који се тичу организације, програма и такмичарских категорија Фестивала.
Рад жирија се регулише посебним правилником.

 

Члан 4.
Фестивал је установљен као селекција интернационалне драме позоришта држава балканског културног простора наведених у члану 1 став 2 Правилника – манифестација фестивалског типа, што подразумева осим такмичарског дела и пратећи програм.

 

Члан 5.
Фестивал се одржава у Народном позоришту Ниш и имаће такмичарски карактер. Фестивал има за циљ промовисање балканског културног простора, државе Србије и града Ниша као места раскршћа европских и светских путева, јачање међународне културне размене, промовисање позоришне уметности и стваралаца, размену идеја и позоришних пракси, и посвећен је изозаовима и перспективама савременог позоришта.

 

Члан 6.
Фестивал се одржава сваке године од 11. до 19. марта, под покровитељством Града Ниша, спонзора и донатора фестивала. Свечано отварање Фестивала је 11. марта, на Дан Народног позоришта Ниш, када се изводи премијерна представа Позоришта ван такмичарског програма.

 

ПРОГРАМСКИ САВЕТ

 

Члан 7.
За организовање, одржавање и популаризацију Фестивала образујe се Програмски савет Фестивала.
Прогрмски савет Фестивала броји 7 чланова и чине га истакнути позоришни ствараоци из земље и иностранства, на предлог директора Позоришта.
Програмски савет по потреби може формирати друге органе и тела ради остваривања програмских циљева Фестивала.
Програмски савет бира председника Програмског савета.
Мандат чланова Програмског савета траје четири године, са могућношћу поновног избора.

 

Члан 8.
Програмски савет бира селектора Фестивала, доноси Правилник о раду жирија и бира његове чланове.
Селектор и чланови стручног жирија се бирају за сваку годину посебно, а селектор, по потреби, има и своје помоћнике.
Селектор бира представе које ће учествовати у такмичарском делу и пратећем програму Фестивала, а које су имале премијеру у календарској години која претходи Фестивалу.
Селектор Фестивала има обавезу да буде присутан током целог Фестивала.

 

Члан 9.
Правилником о раду жирија детаљно су обухваћени сви видови и правила рада жирија, у складу са основним принципима самог Фестивала.

 

НАГРАДЕ

 

Члан 10.

Награде које се додељују:
1. Награда за најбољу представу – 1 награда;
2. Награда за режију – 1 награда;
3. Награда за глумачко остварење: 4 награде
– најбоља женска улога – 1 награда
– најбоља мушка улога – 1 награда
– награда за најбољу младу глумицу – 1 награда
– награда за најбољег младог глумца – 1 награда
4. награда за сценографско остварење – 1 награда;
5. награда за костимографско остварење – 1 награда;
6. награда за оригиналну сценску музику – 1 награда;
7. награда за сценски покрет – 1 награда;
8. Награда округлог стола критике
9. Специјална награда – 1 награда;

 

Награда подразумева диплому и новчани износ у складу са финансијским могућностима Фестивала. Најбоља представа у целини добија статуету …….. а новчани део награде се обезбеђује у складу са Финансијским планом Фестивала. Награда округлог стола критике не подразумева новчани део награде.

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 11.
Стручне, административно-техничке и организационе послове за потребе организације Фестивала обавља Народно позориште Ниш.
Овлашћено лице фестивала је директор Народног позоришта Ниш.

 

Члан 12.
Организатор Фестивала користи средства која добије од спонзора и из других извора за организовање главног програма, организовање пратећих програма, новчаног дела награда и сл.

 

Члан 13.
Фестивал је јаван. Организатор одређује редослед извођача и штампа у програму време извођења представа.

 

Члан 14.
Учеснике такмичења оцењује стручни жири фестивала састављен од 3 члана из области позоришне уметности, а Награду округлог стола критике додељује трочлани жири Међународне асоцијације позоришних критичара.
Чланови жирија добијају накнаду за свој рад регулисану уговором.

 

Члан 15.
Организатор задржава право снимања, издавања или даљег дистрибуирања целог тока Фестивала.

 

Члан 16.
На крају Фестивала изводи се представа – програм у част награђених, пре које се додељују награде.

 

Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.

 

Председник Управног одбора
__________________________
Небојша Озимић

Scroll